ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม EventCalendar

เทศกาลโลซาร์(ธันวาคม - มกราคม)

เทศกาลปีใหม่ของชาวธิเบต
เป็นงานฉลองในกลุ่มชาวเขา ที่ลุมพินีจะมีการฉลองในวัดธิเบต

พิธีศิวะราตรี (กุมภาพันธ์)

เป็นเทศกาลของพระศิวะในศาสนาฮินดู วัดที่นับถือพระศิวะจะเต็มไปด้วยผู้ที่มาร่วมพิธี ที่วัดปศุปฏินาถในกาฐมาณฑุจะมีโยคีจากอินเดียมาชุมนุมกันด้วย

เทศกาลโฮลี(กุมภาพันธ์ - มีนาคม)

เป็นงานเทศกาลเพื่อฉลองการปราบปีศาจของเหล่าเทพเจ้าฮินดู การฉลองทำโดยสาดผงสีแดงหรือน้ำใส่กันเพื่ออวยพร เมืองใกล้ๆลุมพินีก็จะเต็มไปด้วยความคึกคัก

ปีใหม่เนปาล(เมษายน)

เนปาลใช้ปฏิทินเฉพาะตัวที่เรียกว่าปฏิทินบิแครม วันขึ้นปีใหม่จึงอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของปีคริสตศักราช

วันวิสาขบูชา(พฤษภาคม)

วันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่ลุมพินีจะมีทั้งขบวนพาเหรดและพิธีฉลอง

เทศกาลกูรูปูรณิมา(กรกฎาคม)

คืนวันเพ็ญแรกหลังเข้าสู่ฤดูฝน วันนี้เป็นวันทรงพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา วันออกผนวชของพระพุทธเจ้าและวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก นับจากวันนี้ไป 3 เดือนพระภิกษุจะต้องอยู่แต่ในบริเวณวัดตลอดฤดูฝน โดยจะมีการประกอบพิธีในวัดนิกายเถรวาทในลุมพินี

เทศกาลคยะ ยาตรา(สิงหาคม)

เทศกาลของชนเผ่าเนวาร์ ในกาฐมาณฑุจะมีการจัดพิธีบูชาคนในครอบครัวที่เสียชีวิตในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

เทศกาลเตช (กันยายน)

เป็นเทศกาลของผู้หญิง จะได้พบเห็นผู้หญิงแต่งกายสวยงามร้องรำทำเพลงในเมืองใกล้ๆลุมพินีด้วย

เทศกาลดาเชน(ตุลาคม)

เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลซึ่งจัดกันถึง 14 วัน ในระหว่างนั้นการจราจรจะคับคั่งไปด้วยผู้ที่เดินทางจากเมืองใหญ่กลับบ้าน ร้านค้าก็จะปิด

วันออกพรรษา(ตุลาคม)

คืนวันเพ็ญปลายฤดูฝน ในวัดเถรวาทในลุมพินีจะมีการเวียนเทียนบูชา

เทศกาลติฮาร์ (พฤศจิกายน)

เทศกาลฉลองแสงสว่าง จะมีการจุดเทียนไว้ที่หน้าประตูบ้านเรือนและร้านค้าเพื่อขอโชคลาภและความร่ำรวย