แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว TourActivity

ข้อมูลท่องเที่ยวของลุมพินีและรอบเมืองหลวงกาฐมาณฑุ ชมภาพได้โดยการคลิกที่แต่ละไอคอน

เทือกเขาหิมาลัยซึ่งประกอบไปด้วยเอเวอเรสต์ยอดเขาสูง 8,848 เมตรซึ่งสูงที่สุดในโลกทอดยาวจากตะวันออกสู่ตะวันตกทางตอนเหนือของเนปาล ท่านสามารถชมเอเวอเรสต์จากบนฟ้าได้ในเที่ยวบินชมภูเขาที่ออกบินจากกาฐมาณฑุ และในการบินจากกาฐมาณฑุมายังลุมพินีท่านก็จะได้เห็นภาพอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาสูงในระดับ 8,000 เมตรจากเหนือเมฆ