แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว TourActivity

ข้อมูลท่องเที่ยวของลุมพินีและรอบเมืองหลวงกาฐมาณฑุ ชมภาพได้โดยการคลิกที่แต่ละไอคอน

กาฐมาณฑุ (Kathmandu) เมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่ตอนกลางของเนปาล เป็นเมืองเดียวในเนปาลที่มีสนามบินนานาชาติจึงมีนักเดินทางจำนวนมากมาเยือนในฐานะประตูการบินสู่เนปาล เมืองกาฐมาณฑุตั้งอยู่ในหุบเขาที่ความสูง 1,300 เมตร ในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะ ในอดีตเมืองนี้เคยรุ่งเรืองในฐานะเส้นทางผ่านของการค้าในละแวกหิมาลัย ตัวเมืองโบราณที่ยังเหลืออยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตน และวัดที่ยิ่งใหญ่ทั้งในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมีเสน่ห์ที่ทำให้ผู้มาเยือนต้องประทับใจ

จัตุรัสดูร์บาร์แห่งเมืองปาทาน จัตุรัสดูร์บาร์แห่งเมืองปาทาน หิมาลัยที่มองเห็นจากในเมือง หิมาลัยที่มองเห็นจากในเมือง คฤหาสน์ตระกูลรานา คฤหาสน์ตระกูลรานา สถูปพระบรมสารีริกธาตุแห่งกาฐมาณฑุสถูปพระบรมสารีริกธาตุแห่งกาฐมาณฑุ