แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว TourActivity

ข้อมูลท่องเที่ยวของลุมพินีและรอบเมืองหลวงกาฐมาณฑุ ชมภาพได้โดยการคลิกที่แต่ละไอคอน

สวนลุมพินีมรดกโลกจัดทำมาสเตอร์แพลนโดยทังเกะ เคนโซ

สวนลุมพินีมรดกโลกของยูเนสโก

สวนลุมพินีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช 2540 ลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากในฐานะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีผู้มาแสวงบุญเป็นจำนวนมาก 3 ศตวรรษก่อนประวัติศาสตร์ พระเจ้าอโศกแห่งจักวรรดิโมริยะในอินเดียได้เดินทางมาแสวงบุญที่นี่และได้มอบเสาอโศกที่ยังคงอยู่มาจนปัจจุบันไว้ให้ มีบันทึกไว้ด้วยว่าในปีคริสต์ศักราช 700 พระถังซัมจั๋งผู้มีชื่อเสียงได้เดินทางมาแสวงบุญที่นี่ด้วย สวนลุมพินีมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นภายใต้การออกแบบของทังเกะ เคนโซ ปัจจุบันมีวัดและสำนักปฏิบัติธรรม 22 แห่งจาก 15 ประเทศทั่วโลกตั้งอยู่เรียงราย จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเดินทางมากราบไหว้เพื่อความสุขสงบของจิตใจ